Traktoriurakointi, maansiirtotyöt ja teiden hoito Vähäkyrössä

Tr-urakoitsija Uusitalo Antti tarjoaa Vähäkyrössä monipuolisesti traktoriurakointiin ja kuorma-autotöihin liittyviä palveluja. Tr-urakoitsija Uusitalo Antti toimii kesäisin ja talvisin ja hoitaa myös sako-kaivojen tyhjennyksiä. Asiakaskuntaan kuuluvat niin yritykset, yksityiset kuin julkinen sektorikin Vaasan alueella

Maansiirtotyöt

Tarvitseeko sora tai muu maa-aines kuljetusta? Kuorma-autolla kuljetamme monipuolisesti maa-ainesta Vaasan alueella.

Traktorityöt

Traktoritöihin kuuluvat esimerkiksi teiden lanauksen ja teiden varsien niitot. Talvisin voit tilata myös lumenajoa, aurauksia ja hiekotuksia.

Sakokaivon tyhjennys

Sakokaivon tyhjennys on hyvä tehdä kerran vuodessa, esimerkiksi ennen lumien tuloa tai kun tarve vaatii.